Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso in Italië

De betalingsmentaliteit in Nederland en Italië verschillen enorm. Nederlandse debiteuren voldoen vorderingen binnen een redelijke termijn. Terwijl Italiaanse debiteuren dit bijna nooit doen! Een harde aanpak voor Italiaanse debiteuren is dan ook noodzakelijk en onze Italiaanse sectie weet hier naar te handelen.

Welke stappen kunt u als ondernemer ondernemen?

  • Aanmaning versturen: Als uw klant in Italië niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn, is het verstandig om een aanmaning te versturen. Het is belangrijk dat de aanmaning in het Italiaans is, u uw klant zowel schriftelijk danwel telefonisch benadert.
  • Vordering overdragen: Blijft een reactie uit, reageer dan snel en draag uw openstaande vordering over aan Bierens Incasso Advocaten. Met een eigen Italiaanse advocate en Italiaanse juriste op het kantoor in Amsterdam, weet Bierens voortvarend het incasso in Italië te behandelen. Na overdracht van het incasso zal Bierens uw debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren.
  • Gerechtelijke procedure voeren: Bierens kan u snel adviseren over de te voeren procedure aangezien het gehele dossier al vanaf het begin door de betreffende advocaat in behandeling is. Via twee procedures kan er in Italië tegen debiteuren geprocedeerd worden. Dit kan via een uitvoerige bodemprocedure (“Processo ordinario di cognizione”) of via een snel betalingsbevel (“Decreto ingiuntivo”).
  • Faillissement aanvragen: In Italië moet er eerst worden geprocedeerd om een executieve titel, zoals een vonnis of een bevel, te verkrijgen, voordat een faillissementsprocedure mogelijk is. De experts van de Italiaanse sectie weten precies hoe zij dit dienen aan te pakken, zodat alles voortvarend verloopt.

Advies over incasso’s in Italië
Wilt u meer weten over incasso’s in Italië? Lees dan verder op onze incasso Italië pagina of neem dan contact op met onze Italiaanse sectie via tel. +31 (0)203 12 11 00 of stuur een e-mail naar international@bierensgroup.com.

Meer over incasso Italië >>